Reference

///

Belux Residence

Lokacija koja je i urbana i zelena. Dinamična i mirna. Na obronku tološke šumice a nedaleko od centra grada. Praktičan a estetski bogat, jednom riječju - jedinstven dizajn. Gradnja za novi život, gradnja za dobar život. 

Spratnost: P+4
Ukupna BGP: 985,5
Ukupan broj stanova: 11

Fukcionalno rješenje objekta se zasniva na simetričnoj postavci dva ulaza (Ulaz A i Ulaz B), sa armiranobetonskim jezgrom, liftovima koji zadovoljavaju standarde za OSI, kao i dvokrakim stepeništima.
Završna obrada stepeništa i partera je urađena u teracu, dok su zidovi stepeništa i stubovi u prizemlju obloženi pranim kulirom sive boje.
Unutar objekta se nalazi 11 stanova, raspoređenih na 4 etaže, po strukturi: 8 jednosobnih, 1 dvoiposobni koji se može transformisati u trosobni i 2 dvosobna dupleksa.
Na svakom stepeništu planirana su po 2 stana po etaži, osim u lameli B, đe se na trećem spratu nalazi samo ulaz u dupleks.
Svi stanovi imaju lođe ili terase na zapadnoj strani, osim stanova koji su smješteni unutar lamele B, koji nedostatak lođa kompenzuju velikim, kliznim, prozorskim površinama.